Sanační omítka WEBER.san podhoz

Suchá omítková směs určená pro podkladní postřik pod sanační omítky, pro ruční zpracování. Čtěte níže dodací podmínky.

Výrobce:
Dostupnost:
Skladem u dodavatele
Běžná cena:
214,80 Kč
Nyní ušetríte:
58,50 Kč (sleva 27%)
Cena pro vás:
156.40
129,30 Kč bez DPH

 

Dodací podmínky pro Sanační omítka WEBER.san podhoz

Možnosti dodání Cena
Doprava na dotaz

Sanační omítka WEBER.san podhoz - popis

##Identifikace nebezpečnosti## Identifikace nebezpečnosti

Podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) uvádíme níže nebezpečnost látky, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Více informací naleznete v přílohách, konkrétně v Bezpečnostním listu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P261 Zamezte vdechování prachu
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352+P333+P313 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
##Identifikace nebezpečnosti END##

Dokumenty k Sanační omítka WEBER.san podhoz


 
Zjistit proč vyzkoušet Baushop.cz

Diskuze k Sanační omítka WEBER.san podhoz

Ptejte se technické informace ohledně produktu Sanační omítka WEBER.san podhoz. Náš specialista vám rád a ochotně odpoví.
Přidat dotaz

Nenalezen žádný diskuzní příspěvek

Vložit novou otázku

Diskuze k produktu Sanační omítka WEBER.san podhoz je určená pro technické dotazy. Na otázky ohledně adres našich smluvních skladů Vám ochotně odpovíme na tel.: 283 883 323.

Recenze Sanační omítka WEBER.san podhoz

    Vložit nové hodnocení produktu

    Máte zkušenosti s produktem Sanační omítka WEBER.san podhoz? Podělte se s ostatními o své zkušenosti a napiště recenzi na Sanační omítka WEBER.san podhoz, pomůžete tak dalším návštěvníkům při jejich rozhodování.

    1 2 3 4 5
    Klikněte na hvězdičku dle vašeho hodnocení.


© 2006-2022 StavbaOnline.cz
Pro Váš pohodlný nákup využíváme soubory cookie. Procházením e-shopu potvrzujete, že jste se seznámil s tím, co cookie jsou a jak je můžete odmítnout. OK, ROZUMÍM