RIGIPS Rigiton lepidlo na spáry 63 JOINT adhesive náplň

Lepidlo na spáry - Rigiton (náplň) Čtěte níže dodací podmínky.

Výrobce:
Dostupnost:
Skladem
Běžná cena:
520,30 Kč
Nyní ušetríte:
158,20 Kč (sleva 30%)
Cena pro vás:
362.20
299,30 Kč bez DPH

 

Dodací podmínky pro RIGIPS Rigiton lepidlo na spáry 63 JOINT adhesive náplň

Možnosti dodání Cena
Doprava na dotaz

RIGIPS Rigiton lepidlo na spáry 63 JOINT adhesive náplň - popis

Náplň k lepidlu na spáry k sádrokartonovým deskám Rigips.

##Identifikace nebezpečnosti## Identifikace nebezpečnosti

Podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) uvádíme níže nebezpečnost látky, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Více informací naleznete v přílohách, konkrétně v Bezpečnostním listu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 315 Dráždí kůži
H 334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H 351 Podezření na vyvolání rakoviny
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P 201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce
P 280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P 284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest
P 302 + P 352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P 304 + P 340 Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P 305 + P 351 + P 338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
##Identifikace nebezpečnosti END#

Příslušenství k RIGIPS Rigiton lepidlo na spáry 63 JOINT adhesive náplň


 
Zjistit proč vyzkoušet Baushop.cz

Diskuze k RIGIPS Rigiton lepidlo na spáry 63 JOINT adhesive náplň

Ptejte se technické informace ohledně produktu RIGIPS Rigiton lepidlo na spáry 63 JOINT adhesive náplň. Náš specialista vám rád a ochotně odpoví.
Přidat dotaz

Nenalezen žádný diskuzní příspěvek

Vložit novou otázku

Diskuze k produktu RIGIPS Rigiton lepidlo na spáry 63 JOINT adhesive náplň je určená pro technické dotazy. Na otázky ohledně adres našich smluvních skladů Vám ochotně odpovíme na tel.: 283 883 323.

Recenze RIGIPS Rigiton lepidlo na spáry 63 JOINT adhesive náplň

    Vložit nové hodnocení produktu

    Máte zkušenosti s produktem RIGIPS Rigiton lepidlo na spáry 63 JOINT adhesive náplň? Podělte se s ostatními o své zkušenosti a napiště recenzi na RIGIPS Rigiton lepidlo na spáry 63 JOINT adhesive náplň, pomůžete tak dalším návštěvníkům při jejich rozhodování.

    1 2 3 4 5
    Klikněte na hvězdičku dle vašeho hodnocení.


© 2006-2021 StavbaOnline.cz
Pro Váš pohodlný nákup využíváme soubory cookie. Procházením e-shopu potvrzujete, že jste se seznámil s tím, co cookie jsou a jak je můžete odmítnout. OK, ROZUMÍM