Jak vybrat hydroizolace

Hydroizolace neboli izolace proti vlhkosti a vodě jsou velmi důležitou součástí každé stavby. Kvalitní hydroizolace vám zajistí ochranu budovy před nežádoucími účinky vnějšího i vnitřního prostředí. Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody do stavební konstrukce a do vnitřních prostor objektu. Nejčastěji používanou hydroizolací jsou asfaltové pásy. Ty dělíme na lepenky, oxidované a modifikované asfaltové pásy.

Rozdělení hydroizolací

  • hydroizolační lepenky
  • oxidované asfaltové hydroizolační pásy
  • modifikované asfaltové hydroizolační pásy

Hydroizolační lepenky

Lepenky nejsou úplně klasické hydroizolační pásy. Slouží pouze jako provizorní (dočasná) hydroizolace méně namáhaných objektů, jako jsou dřevníky, boudy na nářadí, přístřešky pro zvěř. Hydroizolační lepenky se používají v konstrukcích střech a spodní stavbě jako ochranná nebo separační vrstva. Vzhledem k malé tloušťce je nelze natavovat k podkladu a svařovat mezi sebou plamenem a k podkladu se připevňují přibitím. Aplikují se při teplotách vyšších než +5°C.

Všechny produkty v kategorii Lepenky >

Oxidované asfaltové hydroizolační pásy

Oxidované asfaltové pásy Oxidované asfaltové pásy představují základní skupinu hydroizolačních pásů. Asfaltovou krycí hmotu tvoří oxidovaný asfalt a minerální plnivo. Pásy z oxidovaného asfaltu se dnes používají hlavně jako hydroizolace ve spodní stavbě a také jako spodní vrstva ve vícevrstvých hydroizolací střech. Oxidované asfaltové pásy se chovají plasticky - nemají vratný efekt. Oxidované pásy mají charakteristické teplotní rozhraní 0°C (odolnost proti vzniku trhlin) až +70°C (odolnost proti stékání). Při teplotě pod 0°C se u tohoto typu pásu mohou objevit při ohybu trhliny v krycí hmotě, při teplotě nad 70°C začíná asfaltová krycí hmota stékat z nosné vložky. Oxidované asfaltové pásy lze aplikovat při teplotě vyšší jak +5 °C.

Jako hydroizolace spodní stavby je nejvhodnější použít Sklobit G200 S40, který má vysokou pevnost nosné vložky ze skleněné tkaniny. Bitagit 35 Mineral má menší pevnost a lze jej použít pouze u nepodsklepených méně náročných objektů. Pro izolaci proti střednímu a vysokému radonovému riziku je nutné použít Bitagit 40 AL Mineral v kombinaci s dalším pásem s nekovovou nosnou vložkou, například Sklobitem.

Všechny produkty v kategorii Oxidované asfaltové pásy >

 

Modifikované asfaltové hydroizolační pásy

Modifikované asfaltové pásy Modifikované asfaltové pásy se používají jako hydroizolace ve všech skladbách střech a spodní stavby, kde je požadavek na dlouhodobou životnost a vyšší mechanickou odolnost. Modifikované hydroizolační pásy také vynikají velkou pružností i za nízkých teplot (odolnost proti vzniku trhlin až do -25 °C). Vyznačují se také mnohem vyšší odolnosti proti vyšším teplotám. Modifikované asfaltové pásy lze aplikovat i za nízkých teplot do -5 °C. Modifikací asfaltové hmoty získávají modifikované asfaltové pásy větší rozmezí jejich použitelnosti, tj. odstranění nebo snížení křehkosti asfaltů při teplotách pod 0° C a na druhé straně omezení stékavost při vyšších teplotách. Oproti oxidovaným asfaltovým pásům jsou elastické = mají vratnou reakci.

Jako hydroizolace spodní stavby je nejvhodnější použít Sklodek 40 Special Mineral, který má vysokou pevnost nosné vložky ze skleněné tkaniny. V případě vícevrstvé hydroizolace spodní stavby lze použít i kombinaci s pásem Elastodek 40 Special Mineral, který má nosnou vložku polyesterového rouna. Tato vložka poskytuje pásu větší tažnost s vratnou reakci. Kombinací pásů Sklodek a Elastodek tak vzniká hydroizolační souvrství, které je dostatečné pevné i průtažné a dokonale se vyrovnává s pohyby konstrukce a tím je zajištěna bezproblémová funkce hydroizolace. Na plochých střechách se nejčastěji aplikují vodotěsnící vrstvy z jednoho nebo více modifikovaných asfaltových pásů, popřípadě z oxidovaného asfaltu (pouze jako podkladní vrstva).

Jako vrchní hydroizolace se používá Elastodek 40 Special Dekor, který má barevný hrubozrnný posyp a chrání asfaltovou směs pásu proti UV záření a přehřívání. Elastodek 40 Special Dekor více odolává působení UV záření, teplotním a objemovým změnám. Díky nosné vložce a směsi asfaltu má větší tažnost a vratnou reakci při protažení v důsledku teplotních změn. Jako podkladní vrstva se používá Sklodek 40 Special Mineral, který má větší pevnost a lepé odolává namáhání podkladu. Doporučujeme zvýšenou pozornost při výběru vhodné hydroizolace, protože hydroizolace má podstatný význam na kvalitu a životnost celé stavební konstrukce.

Všechny produkty v kategorii Modifikované asfaltové pásy >


© 2018 StavbaOnline.cz
Pro Váš pohodlný nákup využíváme soubory cookie. Procházením e-shopu potvrzujete, že jste se seznámil s tím, co cookie jsou a jak je můžete odmítnout. OK, ROZUMÍM