DEN BRAVEN čistič polyuretanové pěny

Nepostradatelný čistič při aplikaci pistolové pěny, kdy pistoli je nutno vyčistit. Čtěte níže dodací podmínky.

Výrobce:
Dostupnost:
Skladem
Cena pro vás:
od 65.60 /ks
54,10 Kč bez DPH

 

Varianty DEN BRAVEN čistič polyuretanové pěny

  Cena produktu DEN BRAVEN čistič polyuretanové pěny je za ks včetně DPH.

Varianty produktu Hmotnost Hmotnost (mj) Objem (mj)   Parametry Cena včetně DPH za ks
150ml 0,15 kg 0,00015 m3 Všechny parametry varianty 150ml 65,60 Kč x Zadejte množství u Vámi požadovaných variant a klikněte níže na tlačítko Vložit do košíku. ks
500ml 0,5 kg 0,0005 m3 Všechny parametry varianty 500ml 99,90 Kč x Zadejte množství u Vámi požadovaných variant a klikněte níže na tlačítko Vložit do košíku. ks
 

Dodací podmínky pro DEN BRAVEN čistič polyuretanové pěny

Možnosti dodání Cena
Doprava z nejbližšího skladu na dotaz

DEN BRAVEN čistič polyuretanové pěny - popis

Pro snadné očistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Nepostradatelný čistič při aplikaci pistolové pěny, kdy pistoli je nutno vyčistit.

Upozornění: vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky !
Dóza je vybavena rozprašovačem, ale lze ji i našroubovat na aplikační pistoli.

##Identifikace nebezpečnosti## Identifikace nebezpečnosti

Podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) uvádíme níže nebezpečnost látky, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Více informací naleznete v přílohách, konkrétně v Bezpečnostním listu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F ##Identifikace nebezpečnosti END##

 
Zjistit proč vyzkoušet Baushop.cz

Diskuze k DEN BRAVEN čistič polyuretanové pěny

Ptejte se technické informace ohledně produktu DEN BRAVEN čistič polyuretanové pěny. Náš specialista vám rád a ochotně odpoví.
Přidat dotaz

Nenalezen žádný diskuzní příspěvek

Vložit novou otázku

Diskuze k produktu DEN BRAVEN čistič polyuretanové pěny je určená pro technické dotazy. Na otázky ohledně adres našich smluvních skladů Vám ochotně odpovíme na tel.: 283 883 323.

Recenze DEN BRAVEN čistič polyuretanové pěny

    Vložit nové hodnocení produktu

    Máte zkušenosti s produktem DEN BRAVEN čistič polyuretanové pěny? Podělte se s ostatními o své zkušenosti a napiště recenzi na DEN BRAVEN čistič polyuretanové pěny, pomůžete tak dalším návštěvníkům při jejich rozhodování.

    1 2 3 4 5
    Klikněte na hvězdičku dle vašeho hodnocení.


© 2006-2021 StavbaOnline.cz
Pro Váš pohodlný nákup využíváme soubory cookie. Procházením e-shopu potvrzujete, že jste se seznámil s tím, co cookie jsou a jak je můžete odmítnout. OK, ROZUMÍM